Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

Kam chodí slunce spát

Rubrika: Fotogalerie

V květnu 2014 se v bílinském divadle uskutečnila premiéra původního pohádkového muzikálu „Kam chodí slunce spát“ v nastudování žáků školy a dětí z MŠ Čapkova. Autorkou libreta a režisérkou nastudování muzikálu je paní Lenka Výborná. Ta také stála za návrhem scény, kulis, kostýmů. Hudbu složil a nahrál Jiří Kopa.


Jak vše začalo? No, odvážným nápadem na velkorysý projekt, který v historii školy neměl obdoby. Od jara 2013 autorská dvojice připravovala texty a hudbu. V září bylo potřeba vytvořit tým spolupracovníků, kteří budou nápomocni všem přípravám. Do projektu se zapojili všechny tři vyučované obory – hudební, taneční, výtvarný. Zásadní tým tvořili učitelé: Eliška Šimková, Veronika Duchoslavová, Petra Běláčová a Jiří Bidrman.  Na základě podzimních konkurzů bylo vybráno přibližně 65 dětí a začaly měsíce pravidelných zkoušek, ve finále i třikrát v týdnu. Samozřejmě, že některé děti projekt opustily. Ovšem těm vytrvalým ( i jejich rodičům ) patří dík a obdiv.

Muzikál byl upraven a převeden i do zvukové podoby. Vzniklo tak pohádkové CD, které bylo nahráno v mosteckém studiu Ponte Records. Pánům ze studia děkujeme za příjemnou atmosféru, která odbourala trému účinkujících a dětem tak zbyly úžasné vzpomínky na studiové prostředí.

Ovšem projekt vyžadoval také finanční zajištění. Zde je na místě poděkovat za vstřícnost panu starostovi Josefu Horáčkovi při zajišťování nejpodstatnějšího finančního daru od společnosti ČEZ, a.s. Dalšími dárci jsou: Město Bílina, Firma Stanislav Tejček-Elektroservis, Mgr. René Štěpánek, H.P.M. Servis, s.r.o., Ústecký kraj, Český porcelán, a.s.

Za zdárným uskutečněním stála spousta osob, které nezištně pomáhali a věnovali svůj um a čas.    
Muzikál byl proveden ve dvou alternacích v rámci dopolední předpremiéry a večerní premiéry. Fotografie Václava Webera zachycují ve stručném výběru obě představení dne 27.5.2014. Ovšem atmosféru přímého shlédnutí muzikálu nahradit nelze. Věřím, že naše dílo má před sebou ještě spoustu repríz.
 


Foto

Komentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

16.7.2024

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025

Vážení rodiče, informace o výsledku přijímacího řízení najdete v rubrice "Pro rodiče a uchazeče o studium".

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o cestě do finále

Zatímco na podzim se zvláště žákům zdálo, že školní rok bude nekonečný, nacházíme se nyní všichni v pěkně rozjetém rychlíku jménem školní rok, který směřuje k finální konečné stanici, jíž je závěr školního roku a vysvědčení.

Před žáky ZUŠky je řada koncertů a na žáky pokračující v dalším školním roce čekají komisionální postupové zkoušky. Blíží se také červnové zápisy pro nový školní rok. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11