Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

Školní rok 2015/2016

Rubrika: Úspěchy

Druhým rokem pokračovala výuka literárně-dramatického oboru, který v září navštěvovalo
12 žáků. To se jevilo jako slibný příslib dalšího rozvoje.

Trvalou snahou vyučujících dechového oboru je vzbudit u bílinských dětí větší zájem o studium hry na dechové nástroje. Proto jsme hned v září pozvali žáky pátých tříd bílinských ZŠ na seznamovací setkání s ukázkami hry na dechové nástroje. Díky tomuto „projektu“ se na výuku hry na klarinet přihlásili čtyři žáci, což v podmínkách Bíliny je úspěchem.

Čas předvánoční přinesl pro dívčí soubor Komořinka (vede uč. V. Duchoslavová) řadu příležitostí k prezentaci v Bílině, blízkých okolních obcích i v německém Frauensteinu a Dippoldiswalde. Samozřejmě Komořinka nebyla jediným souborem účinkujícím v rámci adventních koncertů. Například pro obec Měrunice pravidelně připravujeme vánoční koncert, do kterého se zapojuje celý hudební obor.

Pro školní vánoční koncert, který se jako vždy uskutečnil v Městském divadle v Bílině, jsme zvolili téma „České vánoce“ a jednalo se o společný projekt hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Naším předsevzetím bylo, aby na lidové koledy zpívané pěveckým sborem, doprovázené hudebním učitelským souborem tančili děti z tanečního oboru. Program byl prokládán scénkami LDO, které předkládaly divákům obraz současného spíše negativního komerčního pojetí vánoc. Ačkoliv jsme mohli být spokojeni, že jsme po měsících nácviků vše velmi dobře provedli, určitá kontroverznost mezi klasickým lidovým pojetím vánoc
v hudební složce, tanci a divadelními vstupy přinesla určitou kontroverzi i u diváků.

V lednovém recitačním kole 19. ročníku bílinské soutěže „Bořeňská čarodějnice 2016“ získal
1. místo žák LDO Jan Svoboda. V jarních výtvarných soutěžích vyhlášených Galerií výtvarného umění v Mostě získala žákyně výtvarného oboru Karolína Brezáková 2. a 3. místo (uč. M. Mužík).

V rámci celostátních soutěží vyhlášených pro ZUŠ jsme se zúčastnili okresního kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů (Teplice 1.3.2016). Také tentokrát (jako v podstatě pravidelně) zasáhla do příprav nemoc, a tak namísto plánovaného tria (2 flétny+klarinet), bylo na poslední chvíli nutno přepsat skladbu jen pro flétnu a klarinet (Michaela Fuhrmannová, Julie Emingerová). Dívky ze třídy uč. J. Černého získaly 1. místo bez postupu.

Další soutěží byla Hra na elektronické klávesové nástroje. V okresním kole (Teplice 3.3.2016) nás zastupovali Radek Balog a Anna Jedličková ze třídy uč. E. Šimkové. Oba získali 1. místa s postupem. Krajské kolo se konalo 18.3.2016 v Jirkově. Tam žáci získali 3. místa.

Nově otevřené krásně zrekonstruované Víceúčelové centrum v Bílině nás inspirovalo k nápadu uskutečnit zde pracovní taneční a výtvarné dílny pro děti z MŠ, koncert učitelů v rámci celostátního projektu Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a výstavu prací žáků našeho výtvarného oboru. Všechny tyto akce předcházely zápisům pro další rok a byly ukázkovou prezentací školy.

Dne 28.5.2016 jsme opět zavítali do partnerského města Dippoldiswalde. Při městských oslavách tam vystoupila Komořinka a instrumentální soubor Bili Band (vede uč. Z. Prokop). Zvláště pro druhý jmenovaný soubor se jednalo o cennou zkušenost.

Úspěchem školy je také přijetí absolventky VO Karolíny Brezákové na střední školu uměleckého zaměření.

Finále roku přineslo další akce, o níž se můžete více dočíst v článku „Od minulosti k dnešku“, který je rozsáhlou pravidelně doplňovanou kronikou školy.Komentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

9.6.2022

Rušení výuky Hudební nauky

Z důvodu postupových zkoušek a třídních koncertů odpadá výuka hudební nauky ve dnech: úterý 14.6. - 2. ročník, středa 15.6. - všechny ročníky, úterý 21.6. - 2. ročník, středa 22.6. všechny ročníky.

6.5.2022

Zápisy žáků pro šk. rok 2022/2023

Zveme vás k zápisům do všech vyučovaných oborů ve dnech 6.6. - 6.8.2022 v čase 15.00 - 18.00 hodin.

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o těšení se


Vracím se v paměti do svého dětství (a nutno přiznat, je to už poměrně dlouhá cesta). Mám pocit, že celé bylo složeno ze dnů, na které jsem se těšil a na které ne. Zdá se mi, že těch obyčejných nudných bylo jen nepatrně. Těšil jsem se na vánoce, na letní prázdniny, na první vločky i na jarní den, kdy mi bude povoleno vytáhnout ven kolo. Těšil jsem se, že ve škole odpadne nějaká hodina a že s klukama zažijeme odpoledne něco úžasného. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11