Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

Koncerty pro třeťáky

Rubrika: Fotogalerie

Akce pro žáky bílinských základních škol připravili (21. a 22. září 2016) učitelé dechového a pěveckého oddělení ZUŠ Gustava Waltera, kteří je pozvali na malý koncert a povídání
o nástrojích. Jak se hraje na flétnu, klarinet předvedli společně žáci dechového oboru
i učitelé. Ale besedovalo se také o dalších nástrojích. A když z publika zaznělo slovo dudy, nastala správná chvíle pro pana uč. Josefa Černého, který se zabývá stavbou nástrojů, aby vlastnoručně vyrobený nástroj nejen dětem předvedl, ale aby jim na něj zahrál. Odhaduji, že ve většině případů to musela být pro malé posluchače životní premiéra.

Pěvecká třída uč. Veroniky Duchoslavové zpříjemnila setkání hudebními vstupy sólovými
i komorními, při kterých zazněly písničky lidové i populární. A prostor k aktivnímu zapojení dostalo také publikum. Děti si zazpívaly společně s účinkujícími, mohly si zkusit sólový zpěv
u mikrofonu, čas byl i pro protáhnutí těla při známé pohybovce: „Hlava, ramena,…“.

Cílem těchto setkání je nejen přiblížit dětem hudební nástroje, se kterými se třeba pravidelně nesetkávají, ale celkově jim poskytnout nahlédnutí do světa hudby.
A ZUŠka si naopak od takových akcí slibuje, že osloví talentované děti, které jsou připraveny přinést vlastní vklad - úsilí, píli a ovládnou hru na nástroje tak, aby byly pro Bílinu chloubou při koncertech i soutěžích. Zvláště hráčů na dechové nástroje není nikdy dost a bez nich vybudovat orchestr nejde.

Věřím, že všem zúčastněným zůstaly na společné setkání příjemné vzpomínky. Rád bych poděkoval vyučujícím, které zajišťovaly pedagogický doprovod žáků a samozřejmě poděkování patří také paním ředitelkám ze ZŠ Za Chlumem, Aléská a Lidická za to, že školy pravidelně přijímají naše pozvání.

J.Kopa


Foto

Komentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

29.5.2024

Absolventský koncert

Koncert absolventů hudebního oboru ve šk. roce 2024/2025 se koná 11.6.2024 od 17.30 v sále školy. Zveme vás.

22.5.2024

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Od 10.6.2024 začínají zápisy do všech oborů. Více v rubrice Pro rodiče a uchazeče o studium.

22.5.2024

ZUŠ OPEN 2024

Zveme vás na vystoupení žáků školy dne 29.5.2024 v čase 16.00 - 19.00 hod. na Mírovém náměstí.

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o cestě do finále

Zatímco na podzim se zvláště žákům zdálo, že školní rok bude nekonečný, nacházíme se nyní všichni v pěkně rozjetém rychlíku jménem školní rok, který směřuje k finální konečné stanici, jíž je závěr školního roku a vysvědčení.

Před žáky ZUŠky je řada koncertů a na žáky pokračující v dalším školním roce čekají komisionální postupové zkoušky. Blíží se také červnové zápisy pro nový školní rok. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11