ZUŠ Gustava Waltera, Bílina

Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021

Přijímací řízení (zápis) se uskuteční ve dnech 8.6.2020 – 10.6.2020 a 15.6.2020 – 17.6.2020 vždy v čase mezi 15.00 hod. – 18.00 hod. Přihláška ve formátu PDF Čestné prohlášení Žáci jsou do jednotlivých oborů přijímáni na základě podání přihlášky a vykonání talentové zkoušky. Zkouška je samozřejmě obsahově odlišná pro přípravné oddělení a pro základní studium.

Informace k obnovení výuky

Od pondělí 11.5.2020 je obnovena výuka ve všech oborech. Níže uvedené pokyny jsou výtahem z dokumentu MŠMT ČR nazvaného Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol do konce školního roku 2019/2020, který je v celém znění přiložen ke stažení. Při prvním vstupu do školy odevzdá žák vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (naleznete ke stažení, případně vám bylo již zasláno učitelem).

Výroční zprava o činnosti školy ve školním roce 2018 - 2019

  Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018 – 2019 naleznete v níže připojeném souboru PDF.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Nařízení vchází v platnost ke dni 25.

Výroční zprava o činnosti školy ve školním roce 2016 - 2017

Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016 – 2017 naleznete v níže připojeném souboru PDF.

1 2 3 

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

2. 6. 2020

Zápisy (přijímací řízení) pro rok 2020/2021

Zveme vás k zápisům ve dnech 8.6. - 10.6.2020 a 15.6. - 17.6.2020 vždy v čase 15.00 - 18.00 hod. Více v rubrice Dokumenty článek "Přijímací řízení".

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o zkouškách, hodnocení žáků a přijímacím řízení

 

Vážení rodiče, žáci,

letošní školní rok se blíží do svého finále. Běžně bychom v těchto dnech připravovali postupové komisionální zkoušky, při nichž by žáci předvedli své pokroky. Od zkoušek jsme upustili a žáci budou hodnoceni z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy docházeli do školy, podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku a z hodnocení výsledků žáka za první pololetí šk. roku 2019/2020. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11