ZUŠ Gustava Waltera, Bílina

Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021

Rubrika: Dokumenty

Přijímací řízení (zápis) se uskuteční ve dnech 8.6.2020 – 10.6.2020 a 15.6.2020 – 17.6.2020 vždy v čase mezi 15.00 hod. – 18.00 hod.


Žáci jsou do jednotlivých oborů přijímáni na základě podání přihlášky a vykonání talentové zkoušky. Zkouška je samozřejmě obsahově odlišná pro přípravné oddělení a pro základní studium. Dle volné kapacity a aktuálních podmínek probíhá přijímání žáků také v průběhu školního roku.

Pro všechny osoby vstupující do školy platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění. Uchazeči o studium a jejich zákonní zástupci předloží přijímací komisi čestné prohlášení o absenci příznaků tohoto onemocnění. V praxi to znamená, že do školy vstupují osoby již s vypsaným prohlášením a přihláškou (k dispozici v 1. poschodí u knihovny a na webu školy). Osoby zachovávají mezi sebou odstup 2 m.

Ve třídě nemusí mít osoby roušku, bude-li dodržen odstup nejméně 1,5 m.

 

Kritéria přijímacího řízení do jednotlivých oborů:

Hudební obor:

Intonace: zazpívat jednoduchou lidovou píseň ve své hlasové poloze bez doprovodu hudebního nástroje
zazpívat poznanou lidovou píseň s doprovodem hudebního nástroje v různých hlasových polohách
v závěru hrané písně dozpívat poslední takty v písni bez pomoci hudebního nástroje

Sluch: rozpoznat jednoduchou lidovou píseň hranou zkoušejícím na hudební nástroj s harmonickým doprovodem
odhalit chybu při hře známé předem dohodnuté písně
rozpoznat hrané tóny (vysoké a hluboké)

Rytmus: rytmicky přesně vytleskat část jednoduché lidové písně
zopakovat po zkoušejícím vytleskávaný jednoduchý i složitější rytmus

Taneční obor:

Rytmické cítění – vytleskávání, vydupávání zadaného rytmu
Pohybová koordinace – zopakování krátké pohybové vazby
Zjištění celkových fyzických dispozic – flexibilita

Výtvarný obor:

Vytrvalost a soustředěnost - schopnost dívat se kolem sebe
Bezprostřední uvolněnost výtvarného projevu - živý barevný projev
Tvořivost - fantazie, představivost, originální řešení
uchazeč při zkoušce vytvoří jednoduchý obrázek na dané téma

Literárně-dramatický obor:

Zpěv libovolné písně
Recitace básně
Zopakování jednoduchého slyšeného rytmu
Důraz je kladen na celkový projev uchazeče (komunikativnost, samostatnost)Komentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

2. 6. 2020

Zápisy (přijímací řízení) pro rok 2020/2021

Zveme vás k zápisům ve dnech 8.6. - 10.6.2020 a 15.6. - 17.6.2020 vždy v čase 15.00 - 18.00 hod. Více v rubrice Dokumenty článek "Přijímací řízení".

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o zkouškách, hodnocení žáků a přijímacím řízení

 

Vážení rodiče, žáci,

letošní školní rok se blíží do svého finále. Běžně bychom v těchto dnech připravovali postupové komisionální zkoušky, při nichž by žáci předvedli své pokroky. Od zkoušek jsme upustili a žáci budou hodnoceni z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy docházeli do školy, podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku a z hodnocení výsledků žáka za první pololetí šk. roku 2019/2020. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11